automatická AVR

AVR (Automatic Voltage Regulator)

  • Regulátor napětí automaticky udržuje konstantní úroveň napětí.
  • Díky tomuto regulatoru nedochází k poškozovaní spotřebičů, které jsou náročnější na kvalitu napájecího proudu.