bitrate

Bitrate neboli datový tok je množství informací (bitů) přenesených za jednu sekundu. Jednotkou je tzv. bit za sekundu (b/s, bps), častěji vyjádřený v násobcích tisíců jako kilobit za sekundu (Kb/s; 1 Kb = 1024 bitů). Pro MP3 soubory tak vyjadřuje množství hudebních dat, která jsou přenášena. Obecně platí, že čím vyšší je datový tok, tím více je přenášeno hudebních informací, a tím kvalitnějšího a věrnějšího zvukového přednesu může být dosaženo. Na druhou stranu je při větším datovém toku zapotřebí více místa pro ukládání dat. Jen pro srovnání: běžná hudební CD jsou nahrána s datovým tokem kolem 1410 Kb/s, standardem pro MP3 je datový tok 128 Kb/s (subjektivně ovšem s téměř stejnou zvukovou kvalitou jako CD), některé formáty (WMA, MP3Pro) dosahují ještě nižších datových toků (64–96 Kb/s) při srovnatelné kvalitě s hudebním CD.