Měření se zdůrazněným středem

Pro výpočet expozice se měří nasvícení celé scény, ale oblast uprostřed scény (obvykle kruhová, zabírající cca 20% plochy) má při stanovení konečného výsledku podstatně větší váhu než zbytek scény. Tento způsob měření je užitečný především při focení portrétů osob, ale u jiných scén, např. krajiny, může snadno vést k chybným výsledkům.