Komfortní teplota

Dle norem ČSN 80 4590 a ČSN EN 13537, nejnižší teplota, při které 160 cm vyská žena nebude pociťovat chlad.

Někteří výrobci stále ještě udávají max. teplotu při které Vám ve spacáku nebude horko.