Připojení do ele. sítě

Pro spotřebiče bez kabelu nebo s kabelem bez koncovky je potřeba zajistit si odbornou montáž.