Odstup signál/šum

Odstup signálu a šumu (odstup signálu a rušivých napětí, S/N) udává poměr (rozdíl) mezi úrovní standardního signálu a úrovní zbytkového šumu zesilovače. Čím je S/N větší, tím je zvuk čistší. Uvádí se v decibelech (dB).