dual channel

Způsob kódování formátu MP3, někdy také označován jako dual mono. Datový tok je rovnoměrně rozdělen mezi oba kanály. Tento mód je vhodný zejména pro vzájemně nezávislé kanály. Viz. také stereo či joint stereo.