dynamické chlazení

Rychlejší prochlazení potravin! Při použití vnitřního ventilátoru se docílí všeobecně rychlejšího chlazení na všech chladících úrovních, zároveň dochází k menšímu kolísání teploty. Kromě toho se po otevření a zavření dveří znovu rychle dosahuje nastavené teploty. Vytvářejí se tak trvale ideální podmínky pro choulostivé vitamíny a živiny. Zároveň je zaručena svěžest a chuť potravin.