Hospodárnost

Podle výbavy produktu

Eco mód

Šetřete energii: v eco módu se přístroj automaticky zahřívá pouze pře