Kmitočtový rozsah od

Základní hodnota, která charakterizuje každé audio zařízení a jeho schopnost reprodukce signálu od nejnižších kmitočtů.