Kmitočtový rozsah do

Základní hodnota, která charakterizuje každé audio zařízení a jeho schopnost reprodukce signálu až po ty nejvyšší kmitočty. Čím větší kmitočtový rozsah, tím lepší a věrnější reprodukce.