funkce 6.smysl

Tato funkce automaticky nastaví všechny parametry, které zabezpečí nejlepší možný výsledek (čas, otáčky, teplotu vody). Díky této technologii pračka rozezná na základě zvoleného programu a úrovně savosti příslušné tkaniny množství vloženého prádla a podle toho nastaví optimální spotřebu vody, energie a času. Spotřeba energie vody se může snížit až o 30% a doba trvání programu až o 50% (6. smysl najdete u řad DreamSpace, BlueTouch, Domino a u modelů vrchem plněných praček) – info výrobce