fyziologická regulace hlasitosti

Při nízkých úrovních hlasitosti mohou být nízkofrekvenční a vysokofrekvenční složky v hudebním signálu ve vozidle překrývány zvuky prostředí. Funkce fyziologické regulace hlasitosti umožňuje složky na těchto kmitočtech zesílit a vytvořit tak lepší zvukový projev při všech úrovních hlasitosti.

zdroj: Pioneer