GAP / DECT

DECT je mezinárodní standard pro bezdrátový přenos hlasu a dat v pásmu 1900 MHz. Na jedné frekvenci může současně komunikovat až 12 zařízení v duplexním provozu. Je možná vzájemná komunikace mezi DECT telefony, současná komunikace více telefonů se základnovou stanicí nebo provoz opakovačů signálu pro dosažení většího pokrytí prostor. DECT podporuje přenos doplňkových informací mezi terminály jako je identifikace volajícího CLIP, textové SMS zprávy, stavové informace apod. Pomocí protokolu GAP je možné vzájemné použití DECT přístrojů různých výrobců (např. Siemens, Sagem, Panasonic, Sencor, GE a další).

Základní technická data o DECT:

  • Využívané kmitočtové pásmo: 1880–1900 MHz
  • Počet kanálů: 120 (10 × 12 duplexních kanálů, časový multiplex)
  • Kódování řeči: ADPCM (32 kbit/s)
  • Vysílací výkon: 10 mW
  • Dosah koncového terminálu: desítky až stovky metrů