Optický stabilizátor obrazu

Opticko-mechanický nebo elektronický systém, který brání roztřesení snímku i při silném zoomu. Pokud systém zjistí neúmyslný pohyb objektivu, opticky nebo elektronicky jej kompenzuje a ustaluje obraz fotografovaného subjektu. I když jsou elektronické stabilizátory obrazu vhodné pro videokamery, u fotoaparátů už tomu tak není. V případě, že zde uvádíme parametr „Ano“ je tím myšlena pouze mechanická stabilizace (čoček nebo snímače), nikoli elekronická.