Identifikace volajícího

Na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího, případně podle seznamu telefonu přiřadit i jméno volaného.