Manuální vyvážení bílé

Spektrální složení světla, které dopadá na fotografovanou scénu, nemusí být vždy totožné s bílým denním světlem. To se u fotografií projevuje barevným posunem, např. při žárovkovém osvětlení je vše zabarveno do oranžova. U kinofilmů se tento problém řeší pomocí filmů pro denní a umělé osvětlení, u digitálních přístrojů k tomu slouží funkce vyvážení bílé. Prakticky všechny přístroje disponují přednastavenými hodnotami vyvážení bílé barvy pro různé situace. Některé navíc umožňují i ruční nastavení bílé barvy tím, že přístroj namíříte na bílou plochu. Tento způsob nastavení je sice pracnější, ale zato absolutně přesný.