Formát-médium

Udává v jakém formátu nebo na jaké médium kamera pořizuje videozáznam