normalizace

Nastavení úrovně hlasitosti pro nekomprimované audio formáty na předem definovanou maximální či efektivní hodnou. Tuto funkci lze použít, pokud potřebujeme srovnat úrovně hlasitosti rozdílně nahraných CD.