Obraz v obrazu (PIP)

Obraz v obraze (Picture in picture) dovoluje sledování druhého obrazu v malém okně, které částečně překrývá aktuálně běžící obraz.

Obraz v obraze může být dvojího typu:

  • 1. Dvoutunerový PIP: televizor má 2 tunery a je tedy schopen sám zobrazit 2 různé programy
  • 2. Jednotunerový PIP: druhý obraz musí být do televizoru „dodán“ z jiného přístroje (například kombinace obrazu z DVD a tuneru v TV). Většina přístrojů dnes disponuje pouze jednotunerovým PIP.