Reálný kontrast

Poměr černé a bílé v obrazu, čím je hodnota vyšší, tím je obraz kvalitnější.