Rozlišení tisku

Rozlišení tisku se uvádí v Dots per inch (DPI)a tento údaj určuje, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm. Někdy se také užívá zkratky PPI čili pixels per inch, pixely na palec.

Do jisté míry platí, že tiskárny s vyšší hodnotou DPI produkují jasnější a detailnější výstup. Tiskárna nemusí mít za všech okolností stejnou hodnotu DPI; závisí to na režimu tisku. Rozsah DPI podporovaný tiskárnou je nejvíce závislý na technologii používané tiskové hlavy. Například jehličková tiskárna aplikuje inkoust pomocí malých jehliček, které přitlačují v několika bodech inkoustovou pásku na papír, a má relativně nízké rozlišení. Inkoustová tiskárna stříká inkoust malými tryskami a je typicky schopná výkonu na úrovni Laseru. Laserová tiskárna aplikuje toner pomocí elektrostatického náboje a může mít rozsah až v tisících DPI.