rezistivní

Rezistivní (odporový) displej je typ displeje, který reaguje na tlak vyvinutý nehtem nebo stylusem. Displej pokrývá membrána, pod níž je další vodivá vrstva. Při dotyku stylusem či nehtem se vrchní vrstva mírně prohne a spojí se tak se spodní vrstvou.