rozměr cylindrické vložky

Jak si vybírat cylindrickou vložku

  • Zvažte, do jakých dveří si cylindrickou vložku kupujete a jakou úroveň bezpečnosti očekáváte.
  • Změřte tloušťku dveří a vyberte odpovídající rozměr vložky.
    • tloušťka dveří včetně kování „a“ – měří se na každou stranu od středu otvoru pro upevňovací šroub
    • vzdálenost od středu otvoru pro upevňovací šroub vložky a vnější hranou kování z vnější strany dveří „b“
    • vzdálenost od středu otvoru pro upevňovací šroub vložky a vnější hranou kování z vnitřní strany dveří „c“

Součtem rozměrů „b“ a „c“ získáte požadovanou velikost cylindrické vložky, např. 29 + 35 mm. Velikost má být rovná nebo větší než velikost t (tloušťka dveří včetně kování). Cylindrická vložka by neměla přesahovat kování na každé straně dveří o více jak 3 mm.

Externí přívod vzduchu