Doběhová brzda

Řetěz se po vypnutí stroje hned zastaví.