sabat

Při programu sabat můžete nastavit dobu trvání až 74 hodin. Pokrmy v troubě zůstanou teplé, aniž byste ji museli zapínat nebo vypínat. Jakmile doba trvání programu sabat uplyne, zazní zvukový signál. Spotřebič přestane ohřívat. Spotřebič používá horní /dolní ohřev, teplotu lze nastavit v rozmezí 85 až 140 stupňů.