Citlivost

Citlivost je vlastnost vah – s jakou přesností váží.