stereo

1. Obecně označení pro dvoukanálový zvuk. 
2. V oblasti formátu MP3 jde o variantu kódování dvoukanálového zvuku, kdy jednomu kanálu lze aktuálně přidělit větší datový tok na úkor druhého kanálu, v daném okamžiku datově méně náročného (např. s neměnným jednoduchým zvukem, tichem apod.). Viz. také dual channel či joint stereo.