Super mrazení

,,Funkce super mrazení slouží k udržení teploty nastavené v mrazicím prostoru i v případě, že se do mrazicího prostoru vkládají nové čerstvé potraviny. Zabrání se částečnému roztání uskladněných mražených potravin.,,