svislým a vodorovným

Jaký je rozdíl mezi svislým a vodorovným ohřívačem vody?

  • Vodorovný ohřívač vody se používá většinou tam, kde není dostatek místa.
  • Funkčně výhodnější jsou ohřívače vody umístěné svisle, protože teplá a studená voda se nemísí tolik jako u ohřívačů umístěných vodorovně, kde je větší styčná plocha mezi teplou a studenou vodou.
  • Pouze u vodorovných typů s výměníkem, má vodorovné provedení výhodu v tom, že voda ohřátá na maximální teplotu je k dispozici téměř okamžitě, neboť výměník ohřívá hned od vršku nádoby.
  • Celková doba ohřevu elektrickou energií je u obou typů stejná, při ohřevu výměníkem je rychlejší vodorovný ohřívač – přibližně o čtvrtinu.
  • U vodorovného kombinovaného ohřívače je velmi důležité, aby výměník fungoval jako protiproudý.
  • Při nedodržení směru proudění topné vody lze samozřejmě ohřát celý objem též, ale za mnohem delší dobu.