Pojezd

Sekačka je při sečení vedena vlastním pohonem, nemusíte vynakládat námahu na její tlačení.