Typ senzoru

  • CCD – Charge-Coupled Device: Polovodičový prvek citlivý na světlo, který mění dopadající světlo na napětí odpovídající úrovni jasu. V digitálních fotoaparátech nebo skenerech má formu čipu nebo řádkového snímače. (progresivní CCD, video CCD).
  • Super CCD: Typ CCD snímače vyvinutý firmou Fujifilm a tvořený osmibokými obrazovými body ve dvou prolínajících se řadách.
  • CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor: Technologie výroby čipů citlivých na světlo. Na rozdíl od CCD snímačů jsou body CMOS snímače vyhodnocovány samostatně.