Reklamace

Reklamace platné od 1. 1. 2014

Reklamace platné od 1. 1. 2014

Reklamace proběhne nejrychleji při reklamováním zboží v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu, který je přiložen u zboží, případně v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce.

Pokud značka zboží nemá autorizovaný servis, uplatněte reklamaci přímo u nás. Vyberte si jednu z možností:

 • Přineste zboží osobně do některé z našich prodejnách.
 • Pošlete zboží poštou či přepravní společností na adresu:

  Internet Mall – Reklamační oddělení
  Logistické centrum MALL CZ
  Prologis Park Jirny, Hala DC5, rampa 79
  Poděbradská 771
  250 90 Jirny

  Na této adrese není možné vyřídit reklamaci osobně.

 • Využijte zjednodušený postup pro registrované uživatele a založte on-line registraci reklamace ve svém klientském účtu – sekce „Moje objednávky“.

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o koupi (faktura) a vyplněný reklamační list (pdf, 95 kB).

Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.

Jak postupovat když…

Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
 • PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 225 331 500.
 • DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.
 • Toptrans: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 267 101 601.
 • Gebrüder Weiss: oznamte do 1 pracovního dne na tel. 296 245 025.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím kontaktního formuláře (položka „Reklamace”) a my vám následně poradíme jak dále postupovat.

Jak postupovat

Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě velkých spotřebičů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám, u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou.

Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,
 • popis závady a vaše kontaktní údaje.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na kterékoliv naší prodejně, a to nejpozdějí do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • prostřednictvím kontaktního formuláře (položka „Reklamace”) zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Neopravitelná závada

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře (položka „Reklamace”)

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

Reklamační protokol

Pokud reklamaci provádíte osobně, na některém z našich výdejních míst, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou.

V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení, Vám bude zaslán reklamační list na e-mail uvedený v reklamaci.

Je dobré vědět

Důležitý dokument ke stažení

Reklamační list (pdf, 95 kB)

Reklamace platné do 31. 12. 2013

Nejrychlejšího vyrízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží prímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu, který je priložen u zboží, popr. v zárucním liste, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce.

V prípade, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit prímo u nás, mužete tak ucinit dvema možnými zpusoby:

 • Reklamaci mužete osobne predat na všech našich prodejnách.
 • V prípade, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci prepravní spolecností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu. Prispejete tak k rychlejšímu vyrízení svého požadavku.

  Reklamacní oddelení MALL.CZ
  Areál P3, hala D2, rampa 20
  F. V. Veselého 2760/7
  193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Spolecne se zbožím doporucujeme pro rychlejší vyrízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplnený reklamacní list (pdf, 95 kB).

Jak postupovat když…

Je prijaté zboží poškozené

Pri prebírání zboží od prepravce si prosím peclive zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, neprebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ackoliv byl obal neporušený, je potreba o této skutecnosti co nejdríve informovat bud prepravce, nebo naši spolecnost, v závislosti na druhu vámi vybrané prepravy.

 • Ceská pošta: oznamte osobne v den dorucení na jakékoliv pobocce pošty.
 • PPL: oznamte do 3 pracovních dnu na tel. 225 331 500.
 • DPD: oznamte do 2 pracovních dnu na tel. 841 700 700.
 • Toptrans: oznamte do 2 pracovních dnu na tel. 267 101 601.
 • Gebrüder Weiss: oznamte do 1 pracovního dne na tel. 296 245 025.
 • Geis: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 951 277 777.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti prostrednictvím kontaktního formuláre (položka „Reklamace”) a my vám následne poradíme jak dále postupovat.

Jak postupovat

Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdelí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamacní rízení.

V prípade velkých spotrebicu nabízejí nekteré servisy výjezd svého technika prímo k vám, u malých spotrebicu je nutné dorucit zboží do servisu osobne, kurýrem ci poštou.

Pokud posíláte zboží do servisu, doporucujeme priložit:

 • kopii dokladu o koupi ci jiný doklad prokazující koupi zboží,
 • popis závady a vaše kontaktní údaje.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnovat žádná práva spotrebitele.
Takové zboží splnuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy CR.

Lhuta pro vyrízení reklamace

V prípade, že jste spotrebitel, reklamace bude vyrízena ve 30denní lhute.
V prípade, že s námi obchodujete na základe obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné urcení lhuty, avšak i v tomto prípade se snažíme vyrídit reklamaci v co nejkratší dobe.

Peníze vám pošleme na úcet nebo vám cástku vyplatíme na kterékoliv naší prodejne, a to nejpozdejí do triceti dnu od dorucení odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení penez poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpet ze servisu vám budou uhrazeny pri splnení techto podmínek:

 • s naším reklamacním oddelením bude predem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávnená (nebude se jednat napr. o závadu zpusobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • prostrednictvím kontaktního formuláre (položka „Reklamace”) zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladu spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladu (sken úctenky za poštovné, prepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v primerené výši vzhledem k povaze zboží.
Napr. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Neopravitelná závada

Pokud vám v servisu sdelili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dorešit s prodejcem vrácení penez ci výmenu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a zárucní list poštou nebo prostrednictvím kontaktního formuláre (položka „Reklamace”)

Na základe zaslaných dokumentu bude posouzena oprávnenost vaší reklamace, následne vás budeme kontaktovat.

Reklamacní protokol

Pokud reklamaci provádíte osobne, na nekterém z našich výdejních míst, obsluha Vám vydá reklamacní protokol, který si odnášíte s sebou.

V prípade zaslání reklamace poštou, na adresu reklamacního oddelení, Vám bude zaslán reklamacní list na e-mail uvedený v reklamaci.

Je dobré vedet

Duležitý dokument ke stažení

Reklamacní list (pdf, 95 kB)