© Disney. © Disney/Pixar. © Disney. Based on the „Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. © MARVEL. © & ™ Lucasfilm Ltd. © Daniel Špaček, Licenci poskytla Česká televize.